نظر به اينكه تمام داروخانه‌ها از ليبــل (برچسب) جهت توضيح مصرف دارو و الصـاق به آن استفـــاده مي نماينـــد و اين هزينـــه همواره صرف مي‌شود ، لذا با بهره‌گيري از روشي نويــن و مقــرون به‌صرفه مي‌توان نام داروخانه را نيز در بخش كوچكي از ليبـل داشت بدون آنكه مزاحمتي براي نوشتن ايجاد شود و به اين ترتيب برچسب انحصاري داروخانه در اختيــار خواهد بود ، همچنين براي داروهـــــاي تركيبي نيز تمهيدات ‌خاصي در نظــر گرفته شده است

اين امر ، بيانگر پرستيژ داروخانه بوده و با الصاق هر ليبل روي داروها ، يك تبليغ مناسب بدست مصرف كننده مي‌رسد‌‌و‌علاوه برآن باعث سهولت ، سرعت و نظم در كار مي شود ضمنا تفكيك رنگهاي چاپي متفاوت مي تواند بسيــار كارآمد باشد (هر سفارش مي‌تواند شامل چند رنگ متمايز باشد)

لازم‌بذكر‌است هيــچ محدوديتي از‌لحاظ رنگ و طــرح وجود‌نداشته‌و‌مي‌توان نوشته‌ها را اضافه ، كم يا تعويض نمود

به نمونه‌هاي زير توجه فرمائيد


معمولا دو سايز فوق ، براي قرص و داروهاي معمول استفاده مي‌گردد ونمونه‌هاي زير بيشتر جهت داروهاي تركيبي استفاده مي‌شود
   

     

   

            

سفارش از طريق تلفن و مشاهدة نمونه توسط ايميل امكان پذير مي‌باشد 

شايان ذكر است هر نوع برچسب خاص ديگر( در هر طرح دلخواه و با هر شكل برش دور و هر سايز )امكان پذير است

تعداد برچسب در هر برگ بستگي به سايز آن دارد